Agnieszka Gulczyńska – Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA

Prowadzę ją w nurcie psychodynamicznym, co oznacza skupienie na relacji, emocjach i założeniu, że ważne procesy przebiegają na poziomie nieświadomym. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, każde trwa 50 minut. Właściwą psychoterapię poprzedza kilka spotkań diagnostycznych, w wyniku których formułuję swoje – oparte na myśleniu w ramach nurtu psychodynamicznego – rozumienie problematyki pacjenta. Wsłuchuję się w jego potrzeby, dążę do precyzyjnego rozeznania jego oczekiwań i sprawdzam, na ile są one możliwe do zrealizowania w procesie psychoterapii. W trakcie konsultacji zarówno pacjent, jak i terapeuta mają okazję sprawdzić, jakie mają odczucia wobec siebie. Wstępne porozumienie jest warunkiem rozpoczęcia procesu psychoterapeutycznego. To szczególnie istotne w leczeniu zaburzeń osobowości: terapia jest często wieloletnim zobowiązaniem dla obu stron, podczas którego u pacjenta wiele razy pojawia się zwątpienie, kryzys motywacji, utrata wiary w możliwość osiągnięcia celu. To, co powinno pozostać niezmienne, to zawarte na początku tego procesu porozumienie co do wspólnego dla dwóch osób siedzących w gabinecie celu. Jak nazwać go najprościej? Otóż celem jest zdobycie, odzyskanie lub wzrost satysfakcji pacjenta z życia.

SZYBKI KONTAKT

Zapraszam do kontaktu – w razie pytań, wątpliwości, proszę pisać lub dzwonić pod nr 509309144.

Jeśli chcesz umówić się na konsultacje – zrób to osobiście. Nie umawiam wizyt przez członków rodziny lub znajomych.