Agnieszka Gulczyńska

Kompetencje

Zobacz moje kompetencje

Moje kompetencje

Jestem magistrem psychologii – studia ukończyłam na UAM. Wcześniej uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej, ukończyłam także kulturoznawstwo. Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Obecnie jestem w trakcie wieloetapowego szkolenia prowadzącego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w ramach International Society of Transferencje-Focused Psychotherapy (ISTFP).

Mam za sobą także roczny kurs szkolenia psychoanalitycznego oraz kursy doszkalające w Instytucie im. Hanny Segal w Poznaniu. Równolegle ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, uprawnienia zawodowe zdobyłam w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w poradniach w Poznaniu oraz Obornikach, a także w ramach prywatnej praktyki. Świat osób uzależnionych poznawałam od samych podstaw – przez półtora roku pracowałam m.in. w izbie wytrzeźwień. Podczas pracy w schronisku dla osób eksmitowanych poznawałam też problemy kobiet będących partnerkami lub dziećmi alkoholików. Wspierałam trudną drogę wychodzenia z nałogu pacjentów poradni leczenia uzależnień we Wrześni i Jarocinie oraz ośrodka dla osób uzależnionych Monar w Nowolipsku. W ramach prywatnej praktyki oraz w obornickim Sanitatis prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, skupioną na leczeniu problemów osobowościowych. Przyjmuję młodzież i osoby dorosłe zmagające się z kryzysami sytuacyjnymi oraz chronicznymi problemami osobowościowymi. Od kilku lat współprowadzę także grupę dla osób doświadczających różnorodnych trudności w życiu.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestniczę w licznych kursach z zakresu psychoanalizy. Moją zawodową pasją jest teoria relacji z obiektem, czyli nurt myślenia o człowieku wywodzący się z koncepcji i techniki Freuda, twórczo rozwijany przez analityków ze szkoły postkleinowskiej.

Agnieszka Gulczyńska - ZnanyLekarz.pl