Agnieszka Gulczyńska – Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

Kompetencje

Zobacz moje kompetencje

Moje kompetencje

Jestem magistrem psychologii – studia ukończyłam na UAM. Wcześniej uzyskałam także tytuł magistra filologii polskiej, ukończyłam także kulturoznawstwo. Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym po czteroletnim szkoleniu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2023 roku uzyskałam międzynarodowych certyfikat psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) co poprzedziło kilkuletnie szkolenie w ramach International Society of Transference-Focused Psychotherapy. Ukończyłam także roczny kurs szkolenia psychoanalitycznego oraz kursy doszkalające w Instytucie im. Hanny Segal w Poznaniu. Równolegle ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty uzależnień w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Gnieźnie, na dziennym oddziale psychiatrycznym (os. Kosmonautów w Poznaniu), licznych poradniach leczenia uzależnień. Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową w poradni Monar w Poznaniu, ośrodku dla osób uzależnionych w Nowolipsku oraz w ramach prywatnej praktyki. Świat osób uzależnionych poznawałam od samych podstaw – przez półtora roku pracowałam m.in. w izbie wytrzeźwień. Podczas pracy w schronisku dla osób eksmitowanych poznawałam też problemy kobiet będących partnerkami lub dziećmi alkoholików. Wspierałam także trudną drogę wychodzenia z nałogu pacjentów poradni leczenia uzależnień we Wrześni. W ramach prywatnej praktyki prowadzę psychoterapię indywidualną. Przez kilka lat współprowadziłam także grupę dla osób doświadczających różnorodnych problemów w życiu.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.